logo

Copyright ©2016 ThemeMascot

新進家庭醫學科盧啟誠醫師


學歷:                                     

台北醫學院醫學系

經歷:

台北榮民總醫院家庭醫學科專科醫師

現任:

臺灣礦工醫院家庭醫學科主任

專長:
各項疾病診治

1.感冒、氣管炎、氣喘、胃腸炎、胃腸機能失調、關節炎、痛風、腰酸背痛等一 般疾病診斷及治療。

2.高血壓及糖尿病等慢性病長期照顧。

3.頭痛、頭暈、口乾、胸悶、心悸、頸背酸痛、噁心、腸胃不適、頻尿等症狀不 明疾病之診治

門診看診時間:


星期

上午

8:30-11:30

 

 

 

 

下午

 

 

 

 

 

 

晚上